Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne miejsce postojowe w Nadleśnictwie Kozienice

W ramach planu inwestycyjnego Nadleśnictwa na 2017 rok, wykonano modernizację kolejnego leśnego miejsca postoju pojazdów. Miejsce to zlokalizowane jest przy drodze powiatowej nr 737 (z Radomia do Kozienice) w okolicy wsi Augustów na terenie leśnictwa Kociołki i drodze dojazdowej do Królewskich Źródeł.

W ramach nowej infrastruktury wykonano: wiatę ze stołami i ławkami, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz ogrodzono teren i wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów, w tym pojazdów osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zaobserwowanym w latach ubiegłych, wybudowane miejsce postoju zaopatrzone zostało w największą ilość miejsc postojowych ze wszystkich „parkingów” na terenie Nadleśnictwa. Mamy nadzieję, że w przyszłości pozwoli to uniknąć zatorów drogowych na drodze do Królewskich Źródeł i pośrednio poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wykonana inwestycja jest elementem długofalowych planów Nadleśnictwa związanych ze społecznymi funkcjami lasu, tj. udostepnieniem terenów leśnych dla potrzeb turystyki i rekreacji na terenach leśnych. Tuż obok miejsca postoju pojazdów znajduje się obelisk upamiętniający poległych żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich X Dywizji Piechoty Armii Łódź poległych w Puszczy Kozienickiej w dniach 16 -18 września 1939 roku. Koszt całej inwestycji wyniósł 60 tysięcy złotych a Wykonawcą była firma Zakład Usług Leśnych „JAWOR”.