Lista aktualności Lista aktualności

POWSTAJE KOLEJNY PLAN URZĄDZENIA LASU

Kolejne nadleśnictwo spośród 23 na terenie naszej dyrekcji będzie miało nowy plan urządzenia lasu. Co prawda dopiero od 2021 roku, ale w Nadleśnictwie Kozienice już trwają intensywne prace. PUL to jeden z najważniejszych dokumentów dla gospodarki leśnej, a jego powstanie to wiele pracy i szereg ważnych decyzji do podjęcia, do tego przy udziale społeczeństwa.

17 lipca w siedzibie nadleśnictwa odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Obecni byli na nim nie tylko leśnicy z dyrekcji generalnej, regionalnej i nadleśnictwa, ale też przedstawiciele instytucji i organizacji, dla których sprawy leśnictwa są ważne i chcą mieć wpływ na kształt przyszłego, dziesięcioletniego planu. Byli to przedstawiciele Zespołu Ochrony Lasu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Ligi Ochrony Przyrody, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Obrady były rzeczowe i spokojne. Nie zabrakło uwag i wniosków. Ważnymi elementami mającymi wpływ na przyszły plan są sprawy ochrony lasu, a szczególnie problemy związane z chrabąszczami i kornikiem ostrozębnym, które w połączeniu ze skutkami suszy oraz wahaniami poziomu wód gruntowych mają duży wpływ na gospodarkę leśną. Będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji, szczególnie w zakresie hodowli lasu i jego zrównoważonego użytkowania.

Długa będzie droga do powstania planu urządzenia lasu. Do wykonania są m.in. pomiary lasu, sporządzenie jego opisu i ocena stanu, a nawet pomocniczo wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapa), aktualizacja walorów przyrodniczych, sporządzenie programu ochrony przyrody i wartości kulturowych, prognoza oddziaływania na środowisko, a potem obliczenia, analizy, wnioskowanie, ustalanie wielkości zadań. Dla okresu obowiązywania planu tj. na lata 2021-2030 opracowane zostaną także program edukacji leśnej oraz ekspertyza dotycząca dróg leśnych.

W efekcie powstanie projekt planu, a w nim cyfrowe i analogowe opisy, mapy, plany. Wreszcie decyzja zatwierdzająca ministra środowiska. Ale to za kilka lat. Tymczasem dla leśników z Nadleśnictwa Kozienice więcej pracy i ważne decyzje do podjęcia. Przy tym uwzględnione zostaną uwagi społeczeństwa, dlatego na poszczególnych etapach sporządzenia planu projekt jest dostępny do konsultacji społecznych. Informacje i materiały dotyczące powstającego planu znajdziecie na stronie biuletynu informacji publicznej Nadleśnictwa i RDLP oraz w lokalnej prasie.