Lista aktualności Lista aktualności

Przystanek Historia w Nadleśnictwie Kozienice

W dniu 7 października na terenie leśnictwa Kociołki w gajówce niedaleko wsi Augustów zainicjowano działalność Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Puszczy Kozienickiej.

To wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Nadleśnictwa Kozienice. Jest to pierwszy leśny Przystanek Historia – tak mówił dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Pan Marcin Krzysztofik, chociaż do tej pory takich Przystanków Historia jest już cztery, z czego dwa na terenie delegatury w Radomiu. Szczególnym uznaniem i wielkim zaangażowaniem wyróżniony został profesor Marek Wierzbicki reprezentujący Delegaturę IPN Oddział w Lublinie i Lidia Wierzbicka reprezentująca Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej.
O dobrej współpracy z harcerzami wspomniał z-ca Nadleśniczego Pan Jan Komorowicz, kiedy to ponad 20 lat temu przekazano starą gajówkę harcerzom, a dziś możemy podziwiać ogrom pracy włożony w przygotowanie tego miejsca do spotkania z historią. Na elewacji budynku zawisły plansze pt.; „Bić się do końca” przedstawiające bohaterów partyzanckich potyczek. Uroczystego poświęcenia Przystanku Historia dokonał ksiądz kanonik, proboszcz Leon Czerwiński. Następnie odbyła się inscenizacja historyczna przygotowana przez Przemysława Bednarczyka dotycząca ataku Niemców na leśną placówkę żołnierzy AK, która zakończyła się zwycięstwem naszych leśnych ludzi, chociaż nie obyło się to bez strat. Plany leśnego Przystanku Historia IPN dotyczą powstania w gajówce Izby Dydaktycznej, natomiast dla dzieci i młodzieży będą organizowane obozy harcerskie obejmujące aspekty życia partyzantów np. budowa szałasów, ziemianek i schronów. Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli możliwość skosztowania żurku z kuchni polowej. To kolejne miejsce edukacyjno-historyczne na mapie Nadleśnictwa Kozienice.