Lista aktualności Lista aktualności

Przystąpienie do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice na okres 01.01.2021-31.12.2030 r. wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 17.07.2018 r.

godzina 900.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice - 
adres: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki


Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.


Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 13.07.2018 r.
 telefonicznie pod numerem + 48 612 39 78, lub pocztą elektroniczną na adres 

kozienice@radom.lasy.gov.pl