Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z pedagogami

W dniu 25 września b.r., odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli placówek oświatowych współpracujących z Nadleśnictwem Kozienice. Tegoroczne spotkanie zorganizowano w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Dla Lasu, dla Ludzi”.

W tracie części kameralnej przedstawiono:

- znaczenie gospodarki leśnej w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego kraju,

- tematykę związaną z uczestnictwem Nadleśnictwa Kozienice w programach rozwojowych: 

  • „Leśne Gospodarstwo Węglowe”,
  • „Pszczoły wracają do lasów”,

- zapoznano uczestników z ofertą turystyczno-edukacyjną,

- przybliżono tematykę historii bartnictwa w Puszczy Kozienickiej,

- przedstawiono obiekt „Leśny Przystanek Historia” - wspólny projekt IPN, ZHR i Nadleśnictwa Kozienice.

W części terenowej uczestnicy udali się do Jedlni Kościelnej, gdzie zwiedzano zabytkowy kościół i pomnik Władysława Jagiełły oraz wysłuchano prelekcji ks. kan. Janusza Smerdy na temat historii regionu Jedlnia i Puszczy Kozienickiej. W następnej kolejności pedagodzy zostali zapoznani z nowymi obiektami turystyczno-edukacyjnymi położonymi w terenach leśnych nadleśnictwa:

- kapliczką św. Tekli i historią jej lokalnego kultu,

- nowymi tablicami poświęconymi historii Puszczy Kozienickiej związanymi z „Królewskim Gościńcem”,

- miejscem posadzenia „Dębu Józef” (klona dębu „Bartka”), ku uczczeniu rocznicy 100-lecia Niepodległości,

- „Bartnym Kątem” - tj. miejscem poświęconym zapoznaniu turystów z aspektami roli bartnictwa w historii Puszczy oraz upamiętniającym lokalnego patriotę ks. Józefa Gackiego.

- „Leśną barcią” - tj. nowym przystankiem tematycznym ścieżki „Śródborze”.

W ostatniej części wyjazdu terenowego uczestnicy zwiedzili „Leśny Przystanek Historia” znajdujący się na terenie leśnictwa Kociołki. Projekt realizowany jest przez IPN Oddział w Lublinie, ZHR i Nadleśnictwo Kozienice, to nowe miejsce o charakterze edukacyjnym, które w ciekawy i przystępny sposób przypomną historię walk partyzantów.

Tegoroczne spotkanie podsumował nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, dziękując wszystkim przybyłym uczestnikom.