Asset Publisher Asset Publisher

„Trzy Dęby” pamiętają o bohaterach Powstania Styczniowego

22 stycznia leśnicy z Nadleśnictwa Kozienice złożyli wieniec i zapalili znicze w uroczysku „Trzy Dęby” z okazji 155 rocznicy wybuchu Postania Styczniowego.

Jedlnia i jej okolice, w tym teren Puszczy Kozienickiej to szczególne miejsce na mapie Powstania Styczniowego. Tu miały miejsce ataki powstańców na rosyjską kompanię saperów w noc rozpoczynającą powstanie. W nocy 22 na 23 stycznia 1863 roku spiskowcy z Jedlni jako jedyni tworzący tak silną wiejską organizację konspiracyjną liczącą około 100 uczestników zaatakowali rosyjskie oddziały – akcja zakończyła się sukcesem. Na czele spiskowców z Jedlni stali: Narcyz Figietti, Józef Wolski, Florian Silnicki i inni w tym proboszcz Jedlni Józef Gacki.

Lasy Puszczy były także areną innych walk powstańczych np.: bitwa pod Jaścami z 20 kwietnia 1863 roku, terenem działań partii powstańczych Czachowskiego i Langiewicza. Wiosną 1864 roku na konarach nieistniejących już obecnie trzech dębów, zostało powieszonych 17 ostatnich powstańców styczniowych, okrążonych przez Rosjan na skutek zdrady, ujętych po długiej walce. Mogiła powstańców znajduje się na cmentarzu w Jedlni.

„Trzy Dęby” znajdują się przy drodze wojewódzkiej Radom-Kozienice.