Asset Publisher Asset Publisher

Puszcza Kozienicka doceniana przez czytelników Kozienice24.pl

Bardzo miłą informację znaleźliśmy dzisiaj na portalu Kozienice24.pl – wg wyników ankiety przeprowadzonej wśród czytelników portalu, dotyczącej ulubionych miejsc wypoczynku w Kozienicach i okolicy, bardzo wysokie miejsca przypadły obiektom znajdującym się na terenach leśnych w Puszczy Kozienickiej.

W kategorii „nadwodnych" miejsc rekreacyjnych trzecią lokatę uzyskała „Polanka" w Garbatce Letnisku ( teren Nadleśnictwa Zwoleń).

W kategorii „pozostałych miejsc" wypoczynku na podium znalazły się: Królewskie Źródła ( I miejsce) oraz Szlaki rowerowe w Puszczy Kozienickiej ( III miejsce).

Już sam fakt wyprzedzenia w powyższej kategorii tak znanego obiektu jakim jest Ośrodek Rekreacji i Turystyki w Kozienicach, jest dla Królewskich Źródeł wielką nobilitacją, a także potwierdzeniem naszych obserwacji o coraz większej popularności rekreacji i turystyki na terenach leśnych, wiążącej się z ciągłym wzrostem znaczenia społecznej funkcji gospodarki leśnej.

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie udostępniania terenów leśnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych (szczególnie w organizacji szlaków rowerowych), to jednak docenienie naszych dotychczasowych starań przez czytelników Kozienice24.pl jest dla nas bardzo pozytywną informacją - Dziękujemy.