Asset Publisher Asset Publisher

Zimowe zawody na orientację

W dniu 13 stycznia 2018 roku, Królewskie Źródła” gościły uczestników rajdu na orientację „Zimowe 2 x 2” o Puchar Ziemi Radomskiej, zorganizowanego przez PTTK Oddział w Radomiu, pod patronatem Nadleśnictwa Kozienice.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10ºº na polanie piknikowej w Królewskich Źródłach, gdzie około 60 uczestników rajdu otrzymało specjalnie przygotowane mapki z trasami i punktami orientacyjnymi. Uczestnicy zawodów podzieleni na 2-3 osobowe grupy mieli za zadanie używając mapki i kompasu dotrzeć do wskazanych punktów potwierdzając swoją obecność.

Celem uatrakcyjnienia rajdu Organizatorzy wyznaczyli zróżnicowane trasy i kategorie, co ułatwiło dobór tras dla indywidualnych preferencji uczestników.

Głównym celem zorganizowania rajdu na orientację było umożliwienie poznania piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Puszczy Kozienickiej, nauka i sprawdzian umiejętności posługiwania się mapką w terenie, dobra zabawa i umożliwienie zdobycia specjalnej odznaki. Około godziny 15 odbyło się podsumowanie rajdu, przekazanie wyników uzyskanych przez uczestników i rozdanie nagród. Uczestnicy raju zakończyli zimową imprezę plenerową przy ognisku.

 

Gratulujemy wytrwałości i zaangażowania wszystkim uczestnikom rajdu.