Informacja dla turystów

Lasy Puszczy Kozienickiej są jednym z największych, zwartych kompleksów leśnych w centralnej części Polski, stąd ich wpływ na mikroklimat w naszym regionie jest nie do przecenienia. Od kilkunastu lat obserwujemy narastanie społecznego zapotrzebowania na rekreację, turystykę i uprawianie różnego rodzaju sportów na terenach leśnych, co świadczy o tym, że coraz więcej ludzi zauważa i docenia korzystny wpływ lasu na swoje samopoczucie i zdrowie.